Targeta Club Superservis
Fes-te membre del CLUB SUPERSERVIS, rebràs la teva targeta i gaudiràs de tots els avantatges exclusius.

Nom Cognoms Sexe

Data Naixament DNI o NIE

Adreça: Codi Postal Població

Provincia Telèfon

Correu electronic Supermercat on fas les teves compres

Número de soci de la cooperativa La Progressiva: (omplir només si ets soci de la cooperativa)

Tots els camps son obligatoris.
Conforme a allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la informació que ens faciliti al present formulari, s’inclourà en un fitxer responsabilitat de Superservis, S.A., amb la finalitat de donar resposta al seus suggeriments, així com per a conèixer el seu grau de satisfacció. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit al nostre domicili C/ Avinyó nº 11-13 08002 Barcelona o al email administracio@superservis.cat.

Així mateix, com a membre de la Cooperativa Catalana de Consumidors La Progressiva, ens haurà de facilitar el seu número de soci per tal d’incorporar-lo a la seva fitxa de client. Serà imprescindible comunicar els seus consums de productes de la Progressiva a la Cooperativa, comunicació que consent al facilitar-nos el seu número de soci.
Avantatges de la Targeta Club Superservis:
Et retornem l’1% de descompte de les teves compres des del primer cèntim, mitjançant un xec descompte que rebràs cada 4 mesos per correu o per e-mail, i que podràs bescanviar a qualsevol dels nostres súpers.
Et donem cupons de descompte especials en productes, seccions o en el total de la teva compra.
Gaudiràs de magnífiques promocions exclusives.
Et fem regals i moltes sorpreses.
És gratuïta.

Bases del Programa Club Superservis:
Per aconseguir totes les avantatges del programa és necessari presentar la targeta al personal de caixa.
En cas de no disposar de la targeta en el moment de la compra, serà necessari facilitar el nº de telèfon o el N.I.F associat a la targeta.
Amb cada compra obtindràs un 1% de descompte que s'acumularà al teu compte de client i el tiquet indicarà el descompte obtingut.
És imprescindible que l'import acumulat de les teves compres durant el quadrimestre sigui superior a 400 euros.
Al final de cada quadrimestre natural sumarem el descompte acumulat i rebràs un xec de descompte per l'import corresponent durant el primer mes del quadrimestre següent. (Maig, Setembre, Gener)
Aquest xec el podràs bescanviar als SUPERMERCATS SUPERSERVIS durant tot el quadrimestre següent.
Al final de cada quadrimestre el saldo de descompte acumulat es posarà a 0 tant si s’ha emès el xec de descompte com si el saldo acumulat no arriba a 400 euros.
En el cas que rebis la targeta del CLUB SUPERSERVIS durant el transcurs d'un quadrimestre i al final no arribis a una despesa de 400 euros, els descomptes s'acumularan als del quadrimestre següent.
Superservis es reserva el dret a modificar les presents condicions, si bé anunciarà els canvis que, si s’escau, pogués introduir. Així mateix Superservis podrà finalitzar el present programa amb antelació suficient i prèvia comunicació a aquest efecte.


El teu club d'estalvi